ใบไม้สีทอง ของฝากจากนราฯ(ขนาด 7ใบ) The leaves in the picture frame decorate the house, Nara souvenirs (size 7 leaves)

Booths9kqo BOOT SOUVENIRS

Einzelunternehmen

Selbstorganisierten Versand
Preis
3.01 ONE
(1 ONE = 29.85 EUR )
ONE hat exklusiv für DealShaker eine feste Rate. Der Wert basiert auf dem aktuellen Umtauschkurs und ändert sich auf der Basis von Schwierigkeiten in der Förderung. DealShaker garantiert keinen Verkaufspreis von ONE
Verfügbare Coupons
56
Die Promotion endet
31/12/19
Verkaufte Coupons
4
Gültigkeit der Coupons
26/07/19 - 31/12/19

Menge

Beschreibung:
ใบไม้สีทองของประดับตกแต่งบ้านที่มีค่าของจังหวัดนราธิวาส ด้วยความงามอันน่าทึ่งใครก็ตามที่เคยเห็นต้องตะลึงกับความงามตามธรรมชาติ คนเดียวที่สามารถพบได้ที่นี่ ถือว่าเป็นใบมงคลตกแต่งในกรอบขนาด 7 ตกแต่งอย่างสวยงาม Leaves in the picture frame Used to decorate home or office Valuable of Narathiwat Province With a beautiful beauty Anyone who has ever seen is stunned by the natural beauty. Only one place can be found here. Considered a sacred leaf, decorated in a frame of 7 leaves, beautifully decorated
Deal-spezifische Geschäftsbedingungen des Händlers :
1. กรุณาโทรติดต่อก่อนการซื้อ นายอาคม รัตนกิจ โทร 08-9663-4697
2. ผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าจัดส่งเอง โดยโอนเงินตามราคาที่เป็นจริง ที่ปรากฎในบิลผู้รับส่ง
3. สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืน
4. สินค้าเป็นกรอบกระจก อาจเกิดการแตกชำรุดในระหว่างจัดส่ง
5. สินค้านี้จัดส่งเฉพาะลูกค้าประเทศไทยเท่านั้น

1. Please call before purchasing Mr. Arkom Ratanakit, call 08-9663-4697.
2. The buyer must pay the shipping cost themselves. By transferring money according to the actual price That appears in the recipient's bill
3. Products purchased and not returned
4. Products are glass frames There may be breakage during delivery.
5. This product is only delivered to Thailand customers.
Über den Händler :
ของที่ระลึก
Souvenirs
Händler kontaktieren
Händleradressen ( Sie können Ihren Deal-Coupon mit jeder der zugewiesenen Adressen des Händlers benutzen ) :

Versand an:

( TH )

Zusätzliche Anweisungen :

สนใจติดต่อ...
คุณอาคม รัตนกิจ
โทร 08-9663-4697
E mail : [email protected]
ID Line : boot4697

DealShaker übernimmt keine Verantwortung für Inhalte Dritter, die auf der Plattform veröffentlicht werden